کالیبراس

تعمیر تخصصی انواع پالس اکسیمترتعمیر تخصصی انواع مانیتورینگ علائم حیاتی

تعمیر تخصصی انواع پالس اکسیمترتعمیر تخصصی انواع مانیتورینگ علائم حیاتی
شرکت مهندسی پزشکی طب افزار\nتعمیر تخصصی انواع پالس اکسیمتر\n

تعمیر تخصصی انواع دستگاه فیزیوتراپیتعمیر تخصصی انواع الکتروتراپی

تعمیر تخصصی انواع دستگاه فیزیوتراپیتعمیر تخصصی انواع الکتروتراپی
شرکت مهندسی پزشکی طب افزار\nتعمیر تخصصی انواع دستگاه فیزیوتر

تعمیر تخصصی انواع اتوکلاو و فور آون

تعمیر تخصصی انواع  اتوکلاو    و  فور   آون
افزاره نوین مهندسی پزشکی\nتعمیر تخصصی انواع اتوکلاو () و
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی