فروش دی سی شوکdc shock

تعمیر تخصصی انواع دیفیبریلاتورو دی سی شوک مونوفیزیک و بای فیزیک

تعمیر تخصصی  انواع دیفیبریلاتورو دی سی شوک    مونوفیزیک   و بای فیزیک
شرکت افزاره نوین مهندسی پزشکی\nتعمیر تخصصی انواع دیفیبریلات
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی