سنسور

تامین قطعات شامل برق و ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی مکانیک شامل هیدورلیک

نصب و راه اندازی انواع درایوها و اینورترها، سنسورها و تاچ پن
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی