خدمات ساختمانی و مصالح ساختمانی

شاخه های مرتبط
واژگان مرتبط

ساخت استخر

ساخت استخر های خانگی و عمومی از صفر تا صد& Spa

تور فرانسه نمایشگاه ساختمان مهر95

تور فرانسه نمایشگاه ساختمان مهر95
تور نمایشگاه صنعت ساختمان فرانسه مهر95\nپاریس- فرانسه(رن)\nب

نقشه برداری دراستاق قزوین

نقشه برداری شامل:\nتوپوگرافی، ترازیابی، تهیه پروفیل\nتفکیک ا

تور نمایشگاه ساختمانی آلمان بهمن94 و اسفند ماه

تور نمایشگاه ساختمانی آلمان بهمن94 و اسفند ماه
تور نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بائوتک، بهمن ماهدر شهر

تور فرانسه نمایشگاه ساختمان پاریس آبان94

تور فرانسه نمایشگاه ساختمان پاریس آبان94
تور نمایشگاه معماری و ساختمان پاریس- فرانسه\nزمان برگزاری تو

اجرای لوله کشی صنعتی PIPING

اجرای لوله کشی صنعتی PIPING
اجرای لوله کشی صنعتی PIPING\n- انجام پیش ساخت و اجرای لوله ک
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی