خدمات بانکهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی

اخذ ویزای شینگن و رزرو هتل با پیشوازآسیا

اخذ ویزای شینگن و رزرو هتل با پیشوازآسیا
اخذ ویزای توریستی و ویزای تجاری کشورهای شینگن و انواع ویزای

تورهای نوروز 95 ارزان خارجی و ایرانگردی ناخداسفر

تورهای نوروز 95 ارزان خارجی و ایرانگردی ناخداسفر
تورهای ایرانگردی نوروزی و کليه تورهاي خارجي نوروز 95 با شرکت

مشاوره و اجراء روابط کار دارایی تامین اجتماعی و لوایح و دادخواستهای مرتبط

مشاوره و اجراء  روابط کار دارایی تامین اجتماعی و لوایح و دادخواستهای مرتبط
مشاوره و اجراء درخصوص: تامین اجتماعی، روابط کار، امورمالیا
عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی