دریافت ایزو در تبریز

-کیفیت مسابقه ای که هرگز پایان ندارد- خلاصه‌ای از استانداردهای قابل ارئه توسط این مرکز: 1- ISO 9 :2 : سیستم مدیریت كیفیت. 2- ISO 1 : سیستم مدیریت مؤثر فرآیند آموزش کارکنان. 3- ISO : استاندارد مدیریت ریسك. 4- ISO 14 :2 : مدیریت و حفاظت از محیط زیست. 5- OHSAS 18 :2 : مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی. 6- IMS : سیستم مدیریت یکپارچه. 7- ISO 1 :2 : سیستم سنجش رضایتمندی / مدیریت شكایات مشتریان. 8- ISO1 :2 :استاندارد بین المللی تخصصی مدیریت كیفیت در پروژه ها.. 9- HSE-MS :بررسی الزامات تلفیقی مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست. 10- ISO 22 :2 : مدیریت ایمنی مواد غذایی. 11- HACCP : سیستم مدیریت امنیت موادغذایی. 12- نشان حلال: تطابق مواد غذایی با الزامات قوانین اسلامی. 13- 17 ISO/IEC : سیستم مدیریت كیفیت برای شركت‌های بازرسی. 14- ISO/IEC 17 : سیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون. 15- نشان CE : تأیید صادرات به اروپا. 16- نشان SGS : تایید صادرات به عراق. 17- استاندارد GMP : روش‌های خوب ساخت. 18- نشان حلال مالزی.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

ترجمه متون و مقالات

تور هوایی کیش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی