فروش راد خودحفار برند ساپ انکرآرمین تجارت پویا

وارد کننده راد خود حفار در انواع مدل های, R38, R51,با دامنه کاربردی: - پایدار سازی دیواره گودهای شهرد و تراشه های خاکی به روش نیلینگ و انکراژ - انکر گذاری همزمان با عملیات حفاری و تزریق - پایدار سازی سطوح و جداره تونل ها - اجرای سیستم انکراژ قطری تونل ها - اجرای سیستم فورپولینگ - اجرای میکروپایل (ریزشمع) تحکیمی - تثبیت خاک های دستی و نباتی

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

فروش راد خودحفار برند ساپ انکرآرمین تجارت پویا

آجر نسوز رستیک کهن سرام

دیواره نسوز کهن سرام

آجر نسوز دکوراتیو کهن سرام

آجر نسوز کهن سرام

ال نسوز کهن سرام

پلاک نسوز کهن سرام

آجر سفال

دستگاه تنفسی کوله ای سیلندر کامپوزیت

تجهیزات آتش نشانی

لباس عملیاتی آتشنشانی ضد حریق شیمیایی و کلیه البسه

اتصالات و شیرآلات آتشنشانی

اطفا حریق آیروسل اطفا حریق دیتاسنتر اتاق سرور

اعلان حریق اعلان حریق

آژیر سیرنی صنعتی قارچی

شیلنگ آتش نشانی فایرباکس اسپرینکلر کپسول آتش نشانی لباس عملیاتی شیرسیامی

اعلام حریق اعلان حریق

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی