پارس تامین

 • موقعیت :‌ شرکت های مازندران
 • گروه صنایع :‌ شرکت های غذایی و آشامیدنی
 • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های تولید غذاهای اماده برای حیوانات
 • خدمات و محصولات :‌ طیور

بازرگانی ، تجهیزات ، دان و علوفه

اطلاعات تماس پارس تامین

نشانی
  مازندران
 • دفتر مرکزی: مازندران
تلفن
 • -zero--nine--one--one--one--one--eight--one--one--three--two-
 • -zero--one--one--three--two--one--nine--eight--zero--zero--six---zero--zero--zero--zero--zero-
 • -zero--one--one--three--two--one--nine--three--eight--zero--six--
  www,
ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

دان و علوفه شرق

شرکت تعاونی خوراک و

شرکت پگاه جهان نما

شرکت صنابع خوراک دام و طیور و آبزیان رمه گلستان

شرکت کاظم میرزایی

شرکت شفا دانه گرگان

شرکت پارت پیشساز پویا گلستان

شرکت آرین رشدکار گرگان

شرکت چینه رشد

فیض آباد

شرکت رشددانه گرگان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی