شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی

  • موقعیت :‌ شرکت های خراسان رضوی
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های مجتمع های کشت و صنعت
  • خدمات و محصولات :‌ کشاورزی و دامپروری

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

گلخانه ساز گل سبز میثاق

شرکت تعاونی پیشگامان لزیر طبرستان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی