شرکت کالا تجارت دالاهو

  • موقعیت :‌ شرکت های کرمانشاه
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های فرآورده های کشاورزی (بذرها حبوبات برنج و...)
  • خدمات و محصولات :‌ بسته بندی برنج و چای

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت کالا تجارت دالاهو لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شیمیایی سبز سلفچگان

شرکت آسیا فراز ایرانیان

شرکت ممتاز کوثر

شرکت آرشه زرین پویا

شرکت فرا گستر تجارت ایرانیان

شرکت کالا تجارت دالاهو

شرکت سیما بلوره مروارید (کریستال)

شرکت کیمیا بذر تربت

شرکت صنایع غذایی زرین

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی معین بذر

شرکت کشتزار

شرکت چای مظفر

شرکت تولیدی تهران بذر

شرکت محصولات غذایی گلها

شرکت کارخانه سوبس برنج

شرکت سبوس و برنج حمید ساروی

شرکت برکت جوین

شرکت گلستان

شرکت مهر آذر

شرکت تهران بذر

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی