شرکت کارخانه تولیدی تحقیقاتی کلات آهن بهاران

  • موقعیت :‌ شرکت های اصفهان
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیمیایی و پتروشیمی
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های تولید کودها و ترکیبات ازته
  • خدمات و محصولات :‌ تولید انواع کود شیمیایی , کلات آهن و روی , کود جامد npk , کود میکروی معدنی , سولفات آهن و روی

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت کارخانه تولیدی تحقیقاتی کلات آهن بهاران لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت تعاونی توليد کودهای شيميايی پيروزکوددهقان

شرکت مواد زراعی اکین پاسارگاد

شرکت توسعه صنعت فرایند باختر کرمانشاه

شرکت گروه صنعتی گلچین برگ

شرکت به رشد گیاهی کود مرکب میکروزول

شرکت زربرگ شیمی

شرکت فن آور سپهر پارمیس

شرکت صنایع شیمیایی شیمی کرد

شرکت کارخانه تولیدی تحقیقاتی کلات آهن بهاران

شرکت شیمیایی پومد

شرکت ثمر بخش اصفهان

شرکت سبز گیتا

شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی هامون

شرکت دارو کشت خاورمیانه

شرکت کشت آفرینان منطقه دشت مغان

شرکت پالاد شیمی اراک

شرکت آراد شیمی سورو

شرکت خاک آلی سبزینه

شرکت بین المللی ایران بهتا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی