شرکت پرتو نار

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیمیایی و پتروشیمی
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های تولید محصولات و سموم دفع آفات
  • خدمات و محصولات :‌ تولید سم و کود کشاورزی

تلقن کارخانه : 60 - ( )

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت پرتو نار لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت دلتای سبز جنوب (سهامی خاص)

شرکت مجد آوران پارس گستر

شرکت فرآورده های شیمیایی هف

شرکت زنبق طلایی ایرانیان

شرکت زر پاش شیمی (مسئولیت محدود)

شرکت بصیر شیمی

شرکت فربد تجارت کرمان

شرکت فن آوری زیستی آسیا

شرکت باغبان تاک

شرکت کیمیا کار

شرکت کیمیا شیمی

شرکت غزال شیمی

شرکت آرا شیمی

شرکت مهان (مسئولیت محدود)

شرکت گروه صنعتی فومن شیمی

شرکت بهاور شیمی (سهامی خاص)

شرکت آفند شیمی (سهامی خاص)

شرکت تعاونی 677 آریا شیمی

شرکت سبز آور پردیس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی