شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های آموزشی تحقیقاتی فرهنگی و هنری
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های مراکز تحقیقاتی
  • خدمات و محصولات :‌ انجام تحقیقات , مطالعات فنی , علمی بطور آزمایشگاهی , تئوری , نیز مهندسی , صنایع سلولزی

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت جویندگان قاره هفتم

شرکت مهندسی و تحقیقات منابع و صنایع سلولزی ایران

شرکت پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

شرکت مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران

شرکت مؤسسه مطالعاتی شخصیت پردازی کودک

شرکت گروه پژوهشی مهر

شرکت انتشارات سرآمد

شرکت سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

شرکت خاک و سنگ

شرکت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار

شرکت پژوهشگاه صنعت نفت

شرکت مرکز تحقیقات مهندسی فارس

شرکت رایتک

شرکت مرکز تحقیقات فیزیک نساجی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی