شرکت مهندسین مشاور خیزران

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های مشاوره های فنی مهندسی و مدیریتی
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های مهندسین مشاور صنایع نفت گاز و پتروشیمی
  • خدمات و محصولات :‌ مسیریابی رقومی خطوط لوله نفت , گاز در خشکی و دریا , هیدروگرافی , کارتوگرافی , عکس برداری هوایی , اسکن لیزری سطح زمین , مطالعات ژئوتکنیک و , پایش همزمان پیشرفت عملیات سویل , مکانیکال

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت مهندسین مشاور خیزران لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت پترو فرآیند انرژی (Pfe)

شرکت آریان پترو زاگرس

شرکت ابتکار صنعت اروند (اصاکو)

شرکت تهران جوان

شرکت مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

شرکت مهندسین مشاور خیزران

شرکت پایانیر انرژی

شرکت مهندسین مشاور سکو

شرکت سامان سد رود

شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت

شرکت خدمات مهندسی نفت کیش

شرکت مهندسان مشاور سدره سازه پارس

شرکت مشیران شبکه

شرکت رادها

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

شرکت مهندسی و توسعه نفت

شرکت صنعت و مدیریت ایران

شرکت مهندسان مشاور سازه

شرکت مهندسین مشاور چگالش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی