شرکت مؤسسه خیریه اشرف الانبیاء

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های ادارات دولتی سفارت ها و سندیکاها
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های سندیکاها تعاونیها و انجمن ها
  • خدمات و محصولات :‌ کمک به امر آموزش , معیشت , فرهنگی , خودکفایی , خانواده بی بضاعت و ایتام

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت مؤسسه خیریه اشرف الانبیاء لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان

شرکت انجمن صنایع خوراک دام طیور و آبزیان ایران

شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان

شرکت مؤسسه خیریه اشرف الانبیاء

شرکت مؤسسه خیریه مهر اندیشان

شرکت انجمن صنایع همگن ماشین سازان و تجهیزات پلیمری

شرکت انجمن صنایع آبکاری ایران

شرکت انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی

شرکت انجمن صنفی رنگ های ترافیکی

شرکت انجمن آلزایمر ایران

شرکت انجمن بهره وری ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی