شرکت ساتراپ الکتریک

  • موقعیت :‌ شرکت های یزد
  • گروه صنایع :‌ شرکت های برق الکترونیک و مخابرات
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های تولید تجهیزات عملیات صنعتی
  • خدمات و محصولات :‌ ابزارها ودستگاههای کنترل کننده , کشاورزی

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت ساتراپ الکتریک لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت ساتراپ الکتریک

فنی صنعتی و ساختمانی اصفهانیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی