شرکت حاتم گلخانه ای

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های خدمات کشاورزی
  • خدمات و محصولات :‌ خدمات کشاورزی تولید گلخانه و واردات بذر

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت حاتم گلخانه ای لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

صنايع زيستي سينا پ‍‍ژوهش البرز

شرکت داروئی کشاورزFK

شرکت بهاران سبز دشت

شرکت فردای سبز ایرانیان

شرکت دنیای سوخت سبز

شرکت بازرگانی نصیر سارانی

شرکت کیان صنعت دماوند

شرکت حاتم گلخانه ای

شرکت کشاورزی و دامپروری ران

شرکت پنبه هیدروفیل و حوله سهند مازندران

شرکت سبز آرا ماشین

شرکت ایمان مهر

شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفید رود

شرکت کشاورزی چشمه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی