شرکت جهاد سبز

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های گلها درختان گیاهان تزئینی
  • خدمات و محصولات :‌ بذر نهال

تلفن : ( )

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت جهاد سبز لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت گل هستی

شرکت پنجره سبز جهان نما (ویواریا)

شرکت گل و گیاه هاشم پور

شرکت نهالستان پردیس

شرکت آریانا هیدرو پونیک

شرکت جهاد سبز

شرکت بازرگانی مخبری

شرکت مزرعه طلایی

شرکت مؤسسه کشاورزی زعیم

شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی