شرکت بهشت قندیل

  • موقعیت :‌ شرکت های تهران
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شیلات کشاورزی و دامپروری
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های سایر محصولات کشاورزی(خرما زعفران چای قهوه قارچ)
  • خدمات و محصولات :‌ چای دو غزال ساده , عطری و قلمی

برای دریافت اطلاعات تماس شرکت بهشت قندیل لطفا حساب کاربری ویژه خود را فعال نمایید.

ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

شرکت مه افسان ایرانیان

شرکت مریم فورت

شرکت بازرگانی زرگرزاده

شرکت زعفران تک

شرکت قارچ یکتای سپاهان

شرکت سازمان فروش قارچ پارس شهریار

شرکت پخش سراسری چای احمد

شرکت محصولات غذایی شهری

شرکت صنایع ایران چای

شرکت بهشت قندیل

شرکت پارسان دی سمبل

شرکت چای سبز حامد

شرکت خرمای سعدآباد

شرکت تک چین کرمان

شرکت تعاونی تولید نخل وحید بم

شرکت رطب ثمین بم

شرکت چای دلشاه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی