بازرگانی کوروش خلیج فارس

  • موقعیت :‌ شرکت های بوشهر
  • گروه صنایع :‌ شرکت های شرکت های و اتاق های بازرگانی خارجی
  • زیر گروه صنایع :‌ شرکت های بخش ها و اتاق های بازرگانی خارجی در ایران
  • گواهینامه های دریافتی :‌ کارت بازرگانی
  • خدمات و محصولات :‌ ترخیص کالا

انجام کلیه کارهای بازرگانی از صادرات و واردات و ترخیص کالا در ایران

اطلاعات تماس بازرگانی کوروش خلیج فارس

نشانی
  • کارخانه:بوشهر-خیابان انقلاب
تلفن
  • -zero--nine--one--two--zero--eight--six--five--two--two--nine-
  • -zero--seven--seven--three--three--three--four--three--zero--three--seven--
ارسال پیام
لطفا پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

زرین تجارت مرجان

شرکت مرکز تجاری تایوان (تایترا)

شرکت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

شرکت اتاق بازرگانی ایران و کانادا

شرکت بخش بازرگانی تایلند

شرکت بخش بازرگانی بلژیک

شرکت بخش بازرگانی اتریش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی