������ ������������������

شرکت دریایی نوآوران قشم

شرکت جهان دریا سیریک

شرکت عبدالله مهران زادلنج سازی سایه روشن زورق بستانه

شرکت شناورسازی شهاب دریا هرمزگان

صالح افتخاری

زکریا سفاری

صنایع فایبرگلاس موج اصلی

شرکت شناور سازی نعمان صیاد کنارک

شرکت لنج سازی منصور

شرکت شناورسازان میثاق

شرکت شناورسازان صنعت و دریا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی