دنده فلایویل انواع خودرو سواری

شرکت وتکو (آرمان استیل یدک)

شرکت صنایع موتور بشل س خ

تعاونی تولیدی قطعات خودرو 9 شیراز

پولاد محور شرق

تولیدی آذرخش خودرو خراسان

محور خودرو شرق

پویااقبال توس

خودرو موتور مبتکر شرق

ریزان فلزتوس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی