برد الکترونیکی THD

شرکت اللترونیک پردازش سبلان سهامی خاص

شرکت نیکوالکترونیک پیشرو

شرکت صنایع گلد ایران

شرکت تعاونی 124 پیشرو رایانه

تعاونی تولیدی فناوری فرادی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی