سیم وکابل مخابراتی

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

شرکت صنایع چلیپا نیرو

شرکت سیم و کابل شیرکوه

شرکت کارخانجات کابلسازی تک (سهامی عام)

شرکت سیم و کابل یزد (سهامی خاص)

شرکت هادی الکترونیک آرین

شرکت تولیدی هادی برق

شرکت پرشیا کابل

سیم و کابل شهاب جم

شرکت الکتریک کار

شرکت ایراتل

اس بی کو

شرکت کابلهای مخابراتی شهیدقندی

شرکت صنایع بافه رعد

شرکت کارخانجات کابلسازی تک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی