حلال مرکب چاپ

شرکت صنایع شیمیایی بهروز

سمند گستر شیمی سهامی خاص

لیا فام شیمی

کوشا شیمی راد

تولیدی نساج یاران روزبه

شرکت پاک شیمی غدیر

شرکت تعاونی نوین شیمی کویر

شرکت شیمیایی روغن ابریشم

شرکت هامون طب مرکزی

سمنان شیمی

شایان بهروش

رسن افشان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی