مکمل

تعاونی334صنایع فرآورده های یاسوج

اردوان هوشمندی

روغن موتور پردیس

وتاک

روغن موتور شیراز

شرکت به دانه شامرزا

شرکت پالایش روغن پارسیان آریانوین

شرکت صنایع شیمیایی پتروفرزان

شرکت عطاردشیمی فجر

شرکت صباالبرزایرانیان

شرکت فن آوری زیستی مهرآسیا

پالایشکده اسد شیمی پارسا

شرکت مهران شکوه جاوید

تولیدی صنعتی اروندشیمی سرور

شرکت ادب منش سمن شیمی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی