مکمل

شرکت فرآورده های بیولوژیک اینا گرو پارس

شرکت پخش داروئی دارو گستر رازی (مسئولیت محدود)

شرکت بازرگانی بین المللی وورث

شرکت شهاب شیمی سمنان

شرکت افق نیلوفرانی

شرکت داروسازی اسوه

شرکت البرز دارو

شرکت ادب منش

شرکت نشت بن (مسئولیت محدود)

شرکت کراپ ایران

شرکت آرمان ستد (مسئولیت محدود)

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

شرکت اصفهان

شرکت فرآوری ماهی قشم

شرکت دارویی آترا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی