خرما

شرکت صادراتی خرمای نونهال

شرکت آفرین عصاره طبیعت

شرکت مرواریدسیاه ساحل

بازرگانی نخل ابرش

تعاونی تولیدی ایثارگران ونوس خرمشهر

تعاونی بسته بندی خرما هدیه بهبهان

شرکت صادراتی بازرگانی ثمرجنوب

نوین ضیافت بهراد طوس

صنایع غذایی و بسته بندی زرین ممتاز خراسان

صنایع غذایی گلشادمشهد

شرکت صنایع غذایی سیباسان سبزدشت

شرکت کیمیاچهارمحال

کشت و صنعت بیتا گستر دانیال

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی