سردخانه زیر صفر

شرکت فنی مهندسی بهراد صنعت پاسارگاد

شرکت نسیم تهویه پیشگام

تعاونی تولیدی فرآورده های غذائی نهاوند نگین

شرکت مهراس گیل پاک سهامی خاص

شرکت صنایع غذائی برنای سبز لاهیجان سهامی خاص

شرکت کشتارگاه صنعتی طیورگیلان کشتار صومعه سرا

زم کادوس

شرکت سردخانه و مواد غذایی آریا سام

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی