پودر ماهی

شرکت گروه تولیدی آمت

شرکت آلا پودر خزر

شرکت کوهیار پارس

شرکت ری دانه

شرکت باران ریز راه ابریشم

شرکت فرآوری ماهی قشم

هامون پودر فارسیان

شرکت فرآوری دریایی ارس

کاسپین پودر ارشیا

کیلکا پودر تهران س خ

شرکت تعاونی طلایه دانه شمال

تعاونی تولیدی پودر و روغن ماهی بابلسر 581

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی