شیر آلات صنعتی

شرکت تجهیز صنعت سیستم خزر

تولید و عرضه اتصالات دریچه چدنی شیرآلات صنعتی فرد آب ‏

شرکت تهران فرانس

شرکت گسترش شیر سازی

شرکت پارس پنگان

شرکت صنایع شیر ایران

شرکت آسال آرا (سهامی خاص)

شرکت میراب (سهامی خاص)

شرکت فاراب

شرکت ایران اویل فیلد سوپادی کیش

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی