توری پرسی

پانچ استیل سرند

شرکت گروه صنعتی فولاد جویباران س خ

صنایع فلز و مفتول سروش

شرکت تعاونی تولیدی توری حصاری 457 شیراز

شرکت فرد شاهین تپه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی