ورق پانچ

پانچ استیل سرند

شرکت صنایع فولاد سردکار شمال

شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه

شرکت صنایع بسته بندی نصرگستراراک

سازه های سرامیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی