تعم

شرکت رشد صنعت

شرکت توان صنعت انرژی

شرکت فراز پیمای آریا

شرکت صنایع ملی گاز

شرکت فراگامان سخت سیستم

شرکت مهندسی درستکاران ممتاز

شرکت ارک

شرکت گروه صنعتی کاردار

شرکت ریز پرداز البرز

شرکت پارس حساس

شرکت توسعه سخت افزار (تسا)

شرکت راحت سوار طوبی (مسئولیت محدود)

شرکت برج نگهدار

شرکت راهبران صنعت

شرکت بهین تکنولوژی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی