تعم

شرکت خدمات حفاری پارس راک

شرکت زرین صنعت عمارت

شرکت آرتیمان سازه پارس

شرکت جهان بازساز

شرکت فنی و مهندسی آشیانه سرد پاسارگاد

شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات

شرکت مهندسی یکتا صنعت پارمیس

شرکت مهندسی پارسیس

شرکت دفتر خدمات فنی محمد آثاری

شرکت دلتا همراه پرداز شرق

شرکت هنرستان هوانوردی مجمع صنعت (پسرانه غیر دولتی)

شرکت مهاد صنعت شرق

شرکت رنجبران لیزر ماشین (دانه کار پویا رنجبران) (مسئولیت محدود)

شرکت احداث صنعت انرژی

شرکت ترمیم لاستیک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی