پلی پروپیلن

شاخه های مرتبط
استان های مرتبط
واژگان مرتبط

فرداد بافت

شرکت گروه بازرگانی آریا

شرکت نساجی روناس بافت

شرکت سمند ساتراپ

شرکت صنایع پتروشیمی سپید آذران

شرکت پلی فولاد

شرکت گروه بازرگانی اسماء

شرکت لوله سبز آسیا گستر

شرکت گروه صنعتی آب لوله

شرکت عصر نو آوران آریا

شرکت پلی اتیلن سهند آسا

شرکت مجتمع تولیدی پویا صنعت

شرکت لوله آبراهان

شرکت آب بان

شرکت گروه تولیدی یزد بسپار

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی