ریخته گری برنز

تولید کننده ساچمه شات بلاست

صنایع ذوب قلزات بابل

کرمان آلیاژ

دنده کار

شرکت قطعات پودری ایران

مس پرنگ

شرکت تعاونی ریخته گری گروه

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی