اوره با پوشش گوگردی

شیمیایی سبز سلفچگان

شرکت محصولات گوگردی کاسپین سهامی خاص

شرکت شیمیایی سبز سلفچگان

شرکت کیان ارژن

شایانکار

شرکت شیرازشیمی فارسنیمه فعال

گوهرشیمی ماهان

شرکت آذرشهاب زنجان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی