قطعات پلیمری خودرو

صنعتی و بازرگانی فتکو

شرکت سرو صنعت سپاهان

شرکت شفق دانا

شرکت پیشرو پلاستیک کیمیا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی