نشاسته خوراکی

کارخانه نشاسته خوشه فارس

شرکت مهشاد یزد

شرکت نشاسته آداک شیراز

شرکت گل یاس مشهد

شرکت فرآورده های نشاسته شیراز نشاسته

تولید نشاسته خوراکی و صنعتی

فرآیند فرآوری زیستی

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی