پیمانکار عمومی

سازه عرش تهران

شرکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

شرکت مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق (گروه مهام شرق)

شرکت شیم پترو

شرکت اوکسین صنعت

شرکت چشم انداز ارتباط

شرکت رازی بندر (مسئولیت محدود)

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی