استان تهران

شرکت آرتامین (مرکز پخش شیرآلات اتوماتیک بلندا)

شرکت انجمن صنفی نان های صنعتی استان تهران

شرکت گروه خدمات اول

کاریز

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی