لوازم برق صنعتی

شرکت تیراژه

شرکت دفتر برق و صنعت تله تایم

شرکت گروه صنعتی کوشا

شرکت فنی و تجارتی راحت

شرکت کارخانه پلاستیک حافظ

شرکت نفیس آرا (مسئولیت محدود)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی