تولید انو

شرکت مروارید دلپذیر

شرکت آرمان گوشت

شرکت پنیر سازی تبریز

شرکت تولیدی آرد امین کرج

شرکت آرد ممتاز تبریز

شرکت عایق بندی شرق مشهد

شرکت خزر فن تهویه

شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد

شرکت صنایع شکلات راندولا پارس

شرکت سازه های چوب گلستان

شرکت داروسازی پارس کات

شرکت صنایع شیر تهران (شهداد)

شرکت آترو تک

شرکت آریا ایده آل

شرکت مجتمع طیور فارس

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی