عرشه فولادی

شرکت عمران و کنترل سازه های ماندگار

شرکت ساختمانی آکام پارمیس

شرکت عرشه گستر باتیس

شرکت صنایع فولاد مسیحا

شرکت راسیم پولاد

شرکت الوند سازه

شرکت چکاد برجاس آرتا

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی