نیمه سنگین و سنگین

شرکت شاسی سازی ایران

شرکت توان باتری

شرکت پارس لحیم

شرکت لاستیک پارس (سهامی عام)

شرکت تولید موتورهای دیزلی ایران (ایدم)

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی