محصولات سلولزی

شرکت تولیدی بهداشتی دستمال ایران

شرکت ناز گل البرز

شرکت سپهر داودیان

شرکت آوا پارس دوران

شرکت تعاونی برگ حریر یزد

شرکت نوید بهداشت ارس

شرکت گروه صنعتی مبارک

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی