برج نوری

شرکت هبوط مهر آریا (هما)

شرکت دلتا صنعت سرو

شرکت سحر گستران پاسارگاد

شرکت آرا الکترونیک پایا

شرکت آتیه سازان نوین پرشین

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی