یزد

شاخه های مرتبط
واژگان مرتبط

نانوشیمی حیان یزد

کیمیا پژوهان صنعت سبز

شرکت مهیلا یزد

شرکت الوان کانی کویر میبد

شرکت هنر پلاستیک غزال یزد

شرکت مهشویان یزد

شرکت یزد رنگ

شرکت زرین پلاستیک

شرکت محیا پردازان آسیا تیس

شرکت آروک یزد

شرکت شیمیایی بهرنگ یزد

شرکت پارس موناکو

شرکت نانو پلیمر یزد

شرکت مشک یزد (سهامی خاص)

شرکت آرمان مبتکر ایرانیان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی