گیلان

فراوری زیتون موسویان

شرکت محصولات زیتون و روغن زیتون دوقلوها

شرکت سبز رنگ منجیل (بیرداد)

شرکت زیتون طلایی مارلیک

شرکت املش قند

شرکت صنایع غذایی نان فرد

شرکت صنایع غذایی بوبا

شرکت تولیدی و صنعتی گیلان قوت

شرکت شکوه نادی

شرکت سی رنگ گیلان

شرکت سی رنگ زیبا کنار

شرکت کلوچه پیمان

شرکت پگاه گیلان

عضویت، ویژه شرکت ها و واحد های تولیدی